Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

 Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kitsomanis.gr

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του με τον όρο ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς νόμους, τα χρηστά ήθη, τους γενικούς και ειδικούς όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου εκτός από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αν επισκέπτεστε το site από άλλη χώρα, αποδέχεστε ότι έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του για την παρενόχληση των άλλων χρηστών με ανεπιθύμητα μηνύματα spam.

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ιστοσελίδα για παράνομο σκοπό, όπως προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα βλάψουν τον δικτυακό τόπο, ούτε τρίτους με εισαγωγή ή διάδοση ιών Η/Υ, παρεμπόδιση λειτουργίας του site κλπ.

Αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη και θα αποζημιώσετε τους διαχειριστές σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον τους από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον των διαχειριστών, βασίζεται σε ενέργειες που προήλθαν από χρήση του δικού σας υπολογιστή ή του λογαριασμού σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο του site, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογισμικό είναι πνευματικής μας ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του δημιουργού του.

Για εμπορικά σήματα που περιέχονται στο site και προέρχονται από τρίτους, με σκοπό να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους ή τα προϊόντα τους δεν διεκδικούμε δικαιώματα, ούτε μπορούμε να συσχετιστούμε με αυτά και τους δικαιούχους τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, οι χρήστες παρέχουν με την θέλησή τους προσωπικά τους στοιχεία κατά την διαδικασία της τηλεφωνικής κράτησης, για την διεκπεραίωση του αιτήματός τους.

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται απόρρητα και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασικό μέλημα του Κιτσομάνη.

Συλλέγουμε τα απολύτως ελάχιστα και απαραίτητα δεδομένα για να είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας, αναφορικά με δραστηριότητες του κοινού μας ενδιαφέροντος.

Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με βάση τη δική σας συγκατάθεση, με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας για την πραγματοποίηση κρατήσεων στα καταστήματα εστίασης που διατηρούμε ή για την διοργάνωση συνεστιάσεων και την εξυπηρέτηση γκρουπ εκδρομέων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους δηλωμένους σε εσάς σκοπούς όπως περιγράφονται στην παρούσα και δεν γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα ή οργανισμούς.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, η γνωστοποίηση των στοιχείων σας σε συνεργάτες μας θα φροντίσουμε να λάβουμε για το σκοπό αυτό τη συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιούμε μόνον συνεργάτες που έχουν αναλάβει ρητές δεσμεύσεις συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση και χρήση χωρίς άδεια.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων:
Διατηρούμε τα δεδομένα όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Τα δικαιώματά σας:
Με την επιφύλαξη του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:
  • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
  • Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς.
  • Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος.
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

Όταν η άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

COOKIES

O ιστοτόπος μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου  και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών(ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τι είναι τα cookies;
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου αυτού, τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».

Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι ή πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών κάνουν το ίδιο. Τα cookies βοηθούν τον ιστότοπο να θυμάται τις παραμέτρους που έχετε ορίσει –τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις για το πώς θέλετε να βλέπετε τον ιστότοπο στην οθόνη του υπολογιστή σας. Μ' αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ορίζετε εκ νέου τις εν λόγω παραμέτρους κάθε φορά που μας επισκέπτεσθε.

Επίσης καταγράφονται στοιχεία της επίσκεψή σας έτσι ώστε ο ιστοτόπος να γνωρίζει αν έχετε ξαναεπισκεφτεί τον ιστοτόπο και πότε για να σας παρέχει επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies:
Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο AboutCookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Εάν όμως το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να ορίζετε οι ίδιοι τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και να μειωθεί η συνολική λειτουργικότητά του.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το kitsomanis.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

5/6/2018

 
  • Κιτσομάνης © 2015 |